Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin warsztatów dla animatorów kultury

Czcionka:

REGULAMIN

WARSZTATÓW

dla animatorów kultury, kadr oświaty i kultury

 

Program warsztatów certyfikowany przez

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

 

 

PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EDUKACJI KULTUROWEJ REALIZOWANY PRZEZ WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W KIELCACH

W RAMACH PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY BARDZO MŁODA KULTURA

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

EDYCJA 2018

Cele

Celem warsztatów jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami w pracy edukacyjno-kulturowej oraz promocja współpracy międzysektorowej. Podczas zajęć przedstawimy metodologię i narzędzia edukacyjne oraz animacyjne służące do budowania długofalowych działań z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty poprowadzą doświadczeni pedagodzy i animatorzy.

Podstawową zasadą pracy w warsztatach jest stworzenie koalicji pomiędzy środowiskiem oświaty i kultury.

 

Organizator

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25–033 Kielce

 

Współpraca

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

 

Miejsce

Warsztaty będą realizowane w 6 powiatach województwa świętokrzyskiego:

 • Powiat kielecki - Wojewódzki Dom Kultury

 • Powiat konecki - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Końskich

 • Powiat pińczowski - Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

 • Powiat starachowicki - Starachowickie Centrum Kultury

 • Powiat sandomierski - Sandomierskie Centrum Kultury

 

Ważne informacje

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach - certyfikaty wydane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji warsztatów oraz posiłek.

Dojazd na warsztaty po stronie uczestników.

 

Dla kogo

Warsztaty kierujemy do osób zajmujących się edukacją kulturową, prowadzących działania kulturalne – do nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych i firm prywatnych oraz studentów działających w sferze kultury i edukacji na terenie powiatów kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego, starachowickiego, sandomierskiego.

 

Zasady rekrutacji

Liczba miejsc jest ograniczona. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób w każdym powiecie. Podczas rekrutacji organizator będzie dążył do zachowania parytetu pomiędzy liczbą nauczycieli i animatorów. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizator ograniczy uczestnictwo w warsztatach do jednego reprezentanta instytucji / organizacji. W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu do udziału zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uczestnictwo w warsztatach jest warunkiem wymaganym przy aplikowaniu w konkursie regrantingowym organizowanym w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.

 

Termin i adres zgłoszenia

Warsztaty obejmują 3 dni warsztatowe (liczące 6 godzin zegarowych) i realizowane będą w kwietniu 2018. Terminy zajęć mogą różnić się w każdym powiecie.

 

Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy nadsyłać do 3 kwietnia 2018 r. na adres:

 

 1. powiat kielecki, Karolina Opałko, akademia@wdk-kielce.pl, nr faksem: 41 361 83 81, nr tel. kontaktowego: 41 36 55 133

 2. Powiat konecki - Anna Wiaderna, anna.wiaderna@o2.pl

 3. Powiat pińczowski - Agnieszka Kucybała, a.kucybala@psck.pl

 4. Powiat starachowicki – Michał Pajek, michal.j.pajek@gmail.com

 5. Powiat sandomierski – Marta Szpyra, ms@esceka.pl

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach, zostaną poinformowane drogą mailową.

Jeśli z jakiegoś powodu przyjęty na dany cykl warsztatów uczestnik będzie zmuszony zrezygnować z udziału w nim, bardzo prosimy o informację na ten temat w celu zaproszenia na jego miejsce kolejnej osoby z listy.

 

Warsztaty odbywać się będą w godzinach:

Piątki i poniedziałki – od 13.00 do 19.00

Soboty i niedziele – od 9.00 do 15.00

 

Opiekunowie warsztatów

Nad przebiegiem warsztatów w każdym z powiatów czuwać będzie lokalny opiekun warsztatów. Jego zadaniem będzie kontaktowanie się z uczestnikami i prowadzącymi warsztaty, zapewnienie dogodnych warunków realizacji zajęć i doglądanie wszelkich spraw bieżących związanych z warsztatami.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na warsztaty realizowane w ramach

Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

z zakresu edukacji kulturowej dla osób z sektora oświaty i kultury w 2018 r.

 

 

 1. Imię i nazwisko: ……….…………….…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Jestem mieszkańcem powiatu:*

 • kieleckiego

 • koneckiego

 • pińczowskiego

 • starachowickiego

 • sandomierskiego

 

 1. Adres e-mail uczestnika: ………………………….……….……………...……………………….……………………………………………

 

 1. Nr tel. uczestnika: .………………………..………………….……………………………………………………………………………

 

 1. Reprezentuję sektor:* A) edukacja B) kultura C) ngo

 2. Reprezentuję instytucję / organizację:

……………………………………………………………………………………………………….………………………..

lub

jestem osobą prywatną

 

 

Data i podpis: ……………………………………………………………………………………..……………….

 

*zaznacz właściwe

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w ramach działań statutowych instytucji w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji, tylko i wyłącznie w kontekście statutu Wojewódzkiego Domu Kultury.

 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają moich dóbr osobistych.

 

Niniejsza zgoda:

 • Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

 • Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

 

 

 

………………………………………………………………………….

Czytelny podpis

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 05.03.2018, 13:30

Kalendarium

Marzec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zegar

Pogoda