Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Działalność

Czcionka:

Wychodząc naprzeciw, jednocześnie skutecznie odpowiadając na oddolne inicjatywy różnych grup mieszkańców naszej gminy, MGDK od lat organizuje wiele koncertów muzycznych oraz imprez plenerowych m.in. o charakterze folklorystycznym.

Kultura ludowa Konecczyzny jest niezwykle bogata i żywa, a to dzięki licznym amatorskim zespołom folklorystycznym, które poprzez prężną aktywność zaznaczają obecność w swoim środowisku. Pomimo zmieniających się warunków cywilizacyjnych, upodobań muzycznych wciąż powiększa się grono miłośników rodzimego, koneckiego folkloru. Tożsamość ludowa nie poddaje się „skansenizacji”, przeciwnie przybiera nowe kierunki swojej ekspresji i artykulacji. Niemalże każda impreza organizowana na terenie naszej gminy odbywa się z udziałem jednego bądź kilku istniejących zespołów folklorystycznych. Muzycy ludowi otrzymują również fachowe wsparcie naszych instruktorów w przygotowaniach do ogólnopolskich koncertów i konkursów. Najsłynniejszą imprezą folklorystyczną organizowaną w naszej gminie jest Konecki Przegląd Kapel i Solistów Instrumentalistów Ludowych „Muzykanty”.

Zespół ludowy "Korniczanka" powstał 27 września 1999 r. z inicjatywy Janiny Malasińskiej (ówczesnej dyrektor MGDK w Końskich) i Jerzego Cichackiego (ówczesnego sołtysa wsi Kornica). Obecnie zespół liczy piętnaście osób, jego opiekunem jest Małgorzata Pasek (kierownik WDK Kornica) "Korniczanka" jest muzycznym filarem nie tylko Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy, ale i całej Konecczyzny. Repertuar "Korniczanki" to znane pieśni regionalne, biesiadne i strażackie. Od ponad 10 lat zespół uświetnia powiatowe imprezy i zdobywa nagrody na muzycznych konkursach. Dotychczas największym sukcesem zespołu było zdobycie III miejsca w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie w 2009 roku.

Zespół Pieśni i Tańca "Dziebałtów" koncertuje w obecnym składzie od 2002 roku.
Zespół wielokrotnie występował na scenach w Końskich uświetniając cykliczne imprezy o charakterze patriotycznym. W ramach wymiany kulturalnej reprezentował Miasto i Gminę Końskie w Sali na Słowacji. W 2006 roku brał udział w ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznych i Tańców Ludowych w Warce uzyskując I-sze miejsca zarówno w kategorii "zespół śpiewaczy" jak również jako "grupa taneczna", prezentując wiązankę tańców regionalnych. Zespół "Dziebałtów" dwukrotnie uczestniczył w Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2004 roku oraz w 2005 roku. W zespole prężnie działa także grupa dziecięca, która w swoim dorobku ma kilka ważnych występów.
"Mały Dziebałtów" brał udział min. w: koncercie "Dzieci Dzieciom" w Czarnieckiej Górze (2004), Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem (2004, 2005), kolędowaniu w Pałacu Wilanowskim w Warszawie (2005) oraz w koncercie "Majówka na ludowo" w Czarnej k. Stąporkowa.

Zespół Śpiewaczy "Rogowianka" powstał w 1986 r. przy Wiejskim Domu Kultury w Rogowie z inicjatywy Zuzanny Kapituły, Marceli Lagner oraz Stanisławy Kozubskiej.
Obecnie zespół liczy trzynaście osób, a kieruje nim doświadczony muzyk, instruktor MGDK -
Jan Bukład. Rogowianka śpiewa znane regionalne piosenki ludowe oraz utwory ułożone przez członków zespołu. Są to opowieści o życiu i mieszkańcach Konecczyzny przedstawione w zabawny i barwny sposób. Zespół działa bardzo prężnie, bierze udział we wszystkich ważnych dla regionu uroczystościach, bierze udział w konkursach i przeglądach, zdobywając liczne nagrody m.in. w Kielcach, Iłży, Jędrzejowie, Nowej Słupi, Szydłowcu, a także w Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem w Busku-Zdroju.

"Kapela Gabriela" powstała w 2005 roku i gra do dziś w niezmienionym składzie: Gabriel Sobieraj (akordeon), Edward Ziółkowski (klarnet), Tadeusz Moczarski (skrzypce), Andrzej Knez (bęben). Kapela uczestniczy w dożynkach gminnych i powiatowych, festynach i świętach ludowych. Do wybitnych osiągnięć zespołu należą: II miejsce na Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w Warce, oraz II miejsce na Przeglądzie Kapel i Śpiewaków w Busku-Zdroju (2006).

"Kapela Jaśki" powstała w 2001 roku jako kapela akompaniująca Zespołowi Śpiewaczemu "Rogowianka" z Rogowa. Kapela gra w składzie: Jan Bukład (akordeon, śpiew oraz kierownik muzyczny), Jan Mazur (skrzypce, śpiew) oraz Stanisław Majewski (bębenek, śpiew) Kapela gra repertuar z pogranicza Opoczna oraz Kielc i oczywiście swoje własne, barwne kompozycje. Brała udział w dziesiątkach występów i koncertów na terenie województwa i całej Polski. Uczestniczyła w przeglądach w Busku-Zdroju, Szydłowcu oraz w Końskich zajmując czołowe miejsca. W 2006 r. w Iłży Kapela otrzymała specjalną nagrodę im. Józefa Myszki. Występowała także w mieście Sala na Słowacji reprezentując Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich.

Kolejnym działaniem realizowanym w odpowiedzi na oddolne potrzeby są konkursy recytatorskie m.in. Turniej Recytatorski Literatury Regionalnej. Uczestniczą w nich uczniowie wszystkich naszych szkół. Dobór repertuaru ze szczególnym propagowaniem utworów twórców regionu świętokrzyskiego należy do uczestników. Zajęcia z zakresu recytacji poezji i prozy mówionej prowadzi instruktor MGDK - Aleksander Kopański. Głównym tematem zajęć jest zdobywanie i doskonalenie umiejętności w dziedzinie recytacji oraz poznawanie tajników dobrej interpretacji tekstu mówionego.
Zajęcia odbywają się indywidualnie i mają na celu:

 • kształtowanie poprawnej wymowy

 • kontrolę oddechu

 • poprawę pamięci

 • przygotowanie do wystąpień publicznych

 • wyrobienie w pewności siebie i obycia z publicznością

 • uwrażliwienie na odbiór poezji

 • wyrobienie nawyku czytania.

Warto też podkreślić przedsięwzięcie realizowane wspólnie z gronem osób zainteresowanych nauką tańca towarzyskiego dla dzieci. Inicjatywa wyszła bezpośrednio od ich rodziców, którzy od samego początku czynnie współuczestniczą zarówno w próbach tancerzy jak i ich występach turniejowych. Zajęcia odbywają się w naszej placówce. Prowadzi jej współpracujący z MGDK instruktor tańca – Piotr Mostowski. Ponadto MGDK współpracuje z Miejską Orkiestrą Dętą, tworzoną przez muzyków z różnych pokoleń. Część jej członków stanowią absolwenci koneckiej szkoły muzycznej, a kieruje nią od kilkunastu lat Józef Świerczyński.

MGDK posiada dwie duże sale pełniące różne funkcje użytkowe. Jedna z nich wykorzystywana jest do ćwiczeń, tańca oraz ciekawych pokazów, wystaw, nietuzinkowych wernisaży twórców amatorów i profesjonalistów. Druga zwana „kawiarnianą” pełni rolę koncertową, muzyczną i zarazem konferencyjną, teatralno-projekcyjną, filmową. Posiadamy także trzy pracownie – muzyczne oraz plastyczną.

Pracownia plastyczna prowadzona jest przez instruktora MGDK – Kamilę Dobrowolską, wykorzystującą wartości pracy i twórczości artystycznej w zajęciach grupowych. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność. W efekcie powstają m. in. rysunki, obrazy, kartki okolicznościowe, kompozycje przestrzenne itp. Pracownia wyposażona jest w podstawowe materiały pozwalające na rozwijanie wśród uczestników zdolności i umiejętności plastycznych np.: farby, pędzle, papiery, ozdobne kredki, pastele suche i olejne i wiele innych.

Głównym celem zajęć jest:

 • kształcenie warsztatu artystycznego

 • motywowanie do pracy twórczej

 • ćwiczenie sprawności manualnych poprzez realizowanie różnorodnych zadań plastycznych

 • zapoznanie się z różnorodnymi technikami płaskimi i przestrzennymi

 • wyrabianie wrażliwości na barwy poprzez tworzenie własnych kolekcji kolorów (farby, pastele) lub zestawień kolorystycznych (papiery kolorowe)

 • poznawanie różnorodnych technik plastycznych.

W programie zajęć przewidziane są wyjścia na wystawy, a dla najzdolniejszych istnieje możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Galerii "DeK" w MGDK.
Zajęcia spełniają ważną rolę artystyczno-edukacyjną, uzupełniającą działalność szkół w rozwijaniu zainteresowań artystycznych.

Pracownie muzyczne prowadzą instruktorzy MGDK – Maciej Lisowski oraz Roman Cieślak. Każdy z nich pracuje z dziećmi i młodzieżą w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych, zasad emisji głosu, pracy nad repertuarem (przygotowanie i ćwiczenie piosenek) oraz pomocy przy kompozycji i aranżacji tworów muzycznych. Pracownie wyposażone są w sprzęt muzyczny m.in. keyboard, gitary, sprzęt nagłośnieniowy i oświetlenie sceniczne.

"Studio Piosenki MDGK" prowadzą instruktorzy muzyczni - Roman Cieślak oraz Maciej Lisowski. Studio to indywidualne zajęcia wokalne i umuzykalniające dla dzieci i młodzieży. Termin zajęć i tok pracy ustala się po wcześniejszych przesłuchaniach u instruktorów prowadzących.

 Zajęcia obejmują, m.in.:

 •  pracę nad intonacją i emisją głosu
 •  interpretacje piosenek
 •  pracę nad dykcją i artykulacją
 •  pracę z mikrofonem
 •  pracę na scenie
 •  udoskonalanie warsztatu wokalnego
 •  rozwój "muzycznej tożsamości"

Ponadto zajęcia obejmują poznanie różnych stylów i gatunków muzycznych, próbne nagrania studyjne i prezentacje estradowe, a także udział w konkursach, festiwalach i przeglądach wokalnych.

MGDK od października 2017 roku wprowadził nowe formy nauki na intrumentach m.in. na perkusji. Prowadzi je znany muzyk, instrumentalista – Mateusz Salata. Dla miłośników gry na gitarze przygotowana jest możliwość nauki pod okiem Marcina Wróbla, a naukę gry na pianinie prowadzi Waldemar Kacperski. Cały czas MGDK prowadzi nabór do Młodzieżowej Orkiestry Dętej, której dyrygentem i prowadzącym jest Izabela Wojcierowska.

Ponadto MGDK dysponuje dwoma obiektami, pełniącymi rolę świetlic wiejskich: w Kornicy oraz w Rogowie. Kierują nimi instruktorki: Małgorzata Pasek oraz Urszula Nowicka, które prowadzą różnorodne zajęcia z dziećmi i młodzieżą, jednocześnie zapewniając mieszkańcom możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych. W obu świetlicach znajdują się duże sale do występów scenicznych wraz pomieszczeniami do zajęć warsztatowych.

W zasobach infrastrukturalnych naszej placówki znajduje się także „kino letnie” w Sielpi. Obiekt położony na brzegiem zalewu, wśród lasu sosnowego, ogrodzony, jest znakomitym miejscem do organizacji koncertów i pokazów filmowych. Posiada duży ekran kinowy, widownię, scenę oraz pełne wyposażenie sanitarno-gospodarcze. "Kinem letnim" w czasie wakacyjnym kieruje instruktor Krzysztof Kowalski, na codzień zajmujący się organizacją imprez środowiskowych. Ponadto w saki kawiarnianej cyklicznie co tydzień (środa) odbywa się projekcja filmowa w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Szczegółowe informacje dotyczące tygodniowego godzinowego rozkładu poszczególnych zajęć wraz z cennikiem oraz telefonami kontaktowymi do prowadzących instruktorów znajdują się z zakładce Tygodniowy plan zajęć.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny